gmldrosjeforan
Den første drosja i Gausdal som var privat eid, kom i 1926. Det var Ivar Linn som fikk dette løyvet. Gausdal Bilselskap hadde også på denne tiden løyve på drosjekjøring. Her ble det leid inn sjåfører til bilene.


Da krigen brøt ut i 1940, var det hardt å drive drosjevirksomhet. Det var vanskelig å skaffe drivstoff, og bare dem som kjørte jordmor, lege eller dyrlege fikk kjøpe bensin. Det ble derfor søkt om tillatelse til å få montert gassgenerator på drosjebilene. Gassgeneratorene ble også brukt en tid etter krigen.

gmlbilbak

I 1943 avviklet Ivar Linn sin drosjevirksomhet, og Bjarne Olstad fikk overta løyvet. Samtidig fikk Erik Solvang også løyve på drosje. Etter krigen ble det bedre for drosjenæringa. Antall drosjer ekspanderte, og i 1946 var det Erik Solvang, Asmund Bergum, Thorvald Bjørnstadjordet og Bjarne Olstad som drev drosjekjøring i Østre Gausdal. I Vestre Gausdal drev fremdeles Gausdal Bilselskap med drosjevirksomhet. Reidar Berg og Bjarne Børresen hadde også fått løyve her. I slutten av 1940- åra ble det bevilget ett drosjeløyve til i Østre Gausdal. Dette løyve var det Sigurd Torgersrud som fikk. 

 

I 1950- åra var det Magnus Holoen,  Thorvald Bjørnstadjordet, Bjarne Olstad, Asmund Bergum og Olav Torgersrud som kjørte drosje i Østre Gausdal. I Vestre Gausdal var det Martin Gran, Einar Moe og Olaf Skjelsvold som drev drosjetransport. Inntjeningen i drosjetransporten på denne tiden var variabel. I 1960- årene ble det derfor kun igjen ett løyve i Vestre Gausdal. Einar Moe hadde dette løyve fram til 1987. Da var det Ole Petter Kampesveen som overtok.

gmlbil

I midten av 1970- årene ble det først forandringer på innehaverne av drosjeløyvene i Østre Gausdal. Bjørnstadjordet sluttet, og Ingolf Engjom overtok løyvet. Melvin Bergum overtok drosjeløvet etter sin far i 1972.

På 1980- tallet ble det flere utskiftninger. Holoens drosjeløyve utgikk. Engjom sluttet 1987, og Jon Kristiansen overtok etter han.  Bjarne Olstad ble pensjonist samme året etter 44 år i drosjetjenesten. Sigurd Linn overtok hans bevilgning. I 1987 besluttet også drosjeeierne i Gausdal å slå seg sammen til en sentral.

drosje

Melvin Bergum avsluttet sin drosjevirksomhet i 1992 og løyvet ble lagt på is. Sverre Torgersrud overtok etter sin far i 1993. Tredje generasjon Torgersud  hadde overtatt drosjeløyvet. I 1994 sluttet Sigurd Linn, og hans sønn Ingolf Linn overtok. Høsten 2004 ble et nytt løyve utlyst ved Gausdal Drosjesentral. Dette løyve ble tildelt May Britt Olsen. Hun har kjørt for sentralen siden 1991, og er derfor godt kjent med drosjeyrket og folk i Gausdal.

De som har løyver ved Gausdal Drosjesentral i dag er Jon Kristiansen, Sverre Torgersrud, Ingolf Linn, May Britt Olsen, Reidar Engjom, Johnny Linn og Arild Hagen.

Account

Please wait, authorizing ...
×